Prijzen

 • Steeds op aanvraag, naargelang de duur van uw verblijf
 • De reservering is exclusief de plaatselijke verblijfstaks van € 3,40 per nacht. Elektriciteit, water, Wifi, verwarming, wekelijkse schoonmaak en het gebruik van bed- en badlinnen zijn in de prijs inbegrepen.

Reserveren

 • Reserveren kan via email of telefonisch.
 • Uw reservering kan pas aangemaakt worden als wij over al uw gegevens beschikken. Zie het hiervoor bestemde formulier dat wij u zullen bezorgen.
 • U ontvangst steeds een bevestigingsbrief met het totaal bedrag, de boekingsvoorwaarden en voorwaarden voor annulering.
 • Deze voorwaarden kunnen variëren naargelang de klant een bedrijf of privé-persoon is en of het gaat om internationale klanten e.a.
 • Mogelijk zullen wij uw creditcard gegevens opvragen en/of een eventueel een vorm van legitimatie (een foto van paspoort of identiteitskaart van de persoon die in het appartement zal verblijven).
 • Wij behouden ons het recht om uw creditcard te verifiëren.
 • Wij behouden ons het recht om via uw creditcard een borg van € 500  te reserveren. Deze waarborg wordt vrijgegeven na controle van de flat op het einde van uw verblijf.
 • Voor boekingen voor langer dan 7 dagen wordt steeds een voorschot gevraagd alvorens deze definitief is.
 • Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, zal toegang worden verleend tot het appartment

Annulering

Indien u onverhoopt toch zou moeten annuleren dan bent u ons een schadeloosstelling verschuldigd;

 • Deze bedraagt bij annulering van verblijven tot 7 nachten
  • 1 week voor aankomstdatum: 0 % van de totale som
  • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 25% van de totale som
  • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som
 • Voor boekingen van verblijven langer dan 7 nachten
  • 2 weken voor aankomstdatum: 25 % van de totale som
  • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 50% van de totale som
  • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.  Verblijf  (overnachting) van meer personen dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming en zal automatisch worden aangerekend. Het niet naleven van deze huisregel kan ertoe leiden dat wij voortijdig de verblijfsovereenkomst beëindigen.

Prostitutie, handel en dergelijke is niet toegestaan. Overlast zal in rekening gebracht worden en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. Wij hanteren hierbij een zero tolerance beleid.

Alcohol en (soft)drugs Alcoholmisbruik, en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. Wij hanteren hierbij een zero tolerance beleid

Diefstal Bij diefstal en/of opzettelijke vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. Wij hanteren hierbij een zero tolerance beleid.

Tijden van vertrek en aankomst zijn flexibel.  Check in bij voorkeur tussen 9u en 19u maar kan op aanvraag, indien praktisch mogelijk, ook op een ander moment.  Graag ontvangen we de dag voor aankomst een mail, sms of telefoontje met het vermoedelijke uur van check in.

Op de dag van vertrek verwachten we een bericht (sms/email/telefoon) dat de flat verlaten is zodat de poetsdienst toegang heeft.

Vergeten voorwerpen bewaren we  een redelijke periode. Nasturen doen we uiteraard alleen op kosten van de gast.

Sleutel U krijgt een sleutel van het appartement en de huisdeur. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u tijdens uw verblijf uw sleutel verliest, zijn wij genoodzaakt  €50,- in rekening te brengen.

Bij reservering accepteert u de huisregels

Huisregels:

 • Roken: Het appartment is rookvrij.
  Dit betekent dat er nergens in het gebouw gerookt mag worden. Bij het niet naleven van deze huisregel zal er minstens € 200 extra reinigingskosten worden aangerekend.
 • Huisdieren  zijn niet toegestaan.
 • Veiligheid  is heel belangrijk, bewoon ons appartement als was het uw eigen huis.
  Elk appartement heeft een brandblusser en rookmelders. Het is ten strengste verboden de rookdetectoren te verwijderen of uit te schakelen.
 • Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal€ 1500,- in rekening gebracht.
 • Eventuele kosten die ontstaan wanneer de brandmeld-installatie door nalatigheid van de gast ongewenst afgaat, waardoor er interventies nodig zijn door derden worden in rekening gebracht met een minimum van € 1500.
 • Technische storingen Bij een technische storing (hoe klein dan ook), gelieve deze zo vlug mogelijk te melden.
 • Meubels Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben.
  Moeten meubels door ons worden teruggeplaatst, dan wel schade hersteld worden,
  wordt dit in rekening gebracht.
 • Linnengoed  Gebruik altijd linnengoed op het bed. Mocht u dit nalaten, dan kunnen de reinigingskosten bij u in rekening gebracht worden.
 • Huisraad Van huisraad, bestek en servies dienen voor vertrek het juiste aantal in het appartement aanwezig te zijn.

Slaapkamer elke slaapkamer is uitgerust met een queen-size bed tenzij anders vermeld.

Televisie  Elk appartement heeft een kabel-televisie met internationale kanalen.

Internet  U kunt gratis gebruik maken van Wifi in het hele appartement. Voor de eventuele gevolgen van het  downloaden van bestanden, is de gast zelf verantwoordelijk

Parkeerplaats  Parkeren kan in de straat. Betalend tussen 9.00-19.00h. Op zon- en feestdagen is het gratis parkeren. Een overdekte parkingplaats kan aangevraagd worden rekening houdend met beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid gast:

 • Het appartement wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren.
 • U vindt een inventarislijst en een lijst met mogelijk eventuele beschadigingen in uw appartement in de infomap.
 • Als u bij aankomst in de woning toch nog een schade of tekortkoming ontdekt, maak er ons dan direct opmerkzaam op. Als tijdens uw verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meldt het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven.
 • Vaststelling van extra schade na vertrek wordt in rekening gebracht.
 • Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er eens iets kapot gaat.
  De gasten zijn aansprakelijk voor schade die door hen, of bezoek/gasten is ontstaan.
  Hier vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld een gebroken glas.

De verhuurder

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongevallen, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden  e.d. kan de gast zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

De verhuurder heeft het recht om gedurende het verblijf de woning te controleren en te inspecteren.

Stopzetting verblijf. Als de gast, zijn gezinsleden of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat het verblijf wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de gast en bezoekers de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde bedragen. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.

Gasten bouwen geen verblijfsrechten op indien zij langere tijd zouden boeken. Er mag geen domicilie worden aangevraagd op dit adres.

Bent u tevreden, zeg het een ander, bent u niet tevreden zeg het ons.

Wij wensen u een bijzonder aangenaam verblijf.